Det er os

  • Hjernecenter syd & Tale, Høre, Syn, bidrager borgere og samfund med at sætte den faglige dagsorden og skabe bedst effekt og resultater, indenfor rehabilitering af borgere med moderat til svære hjerneskader, dobbelt diagnoser, misbrug og tilsynsdomme. Derudover varetages afklaringsforløb for jobcenteret, specialiseret undervisning  for voksne, samt konsulentopgaver indenfor tale, høre, syns området, for både børn og voksne.
  • Centeret rummer  bosteder, midlertidige boliger, særforanstaltninger, aktivitetscenter, beskæftigelse, STU, afklaring  og en voksen special-undervisning & tale, høre, syns afdeling.
  • Hjernecenter syd har egen kursus og udviklingsafdeling med specialiserede og erfarne neurofaglige konsulenter, hjerneskadekoordinator og neuropsykolog. Afdelingen  tilbyder internt såvel som eksternt, arbejds- plads kurser, tematimer, udredninger mv.

Hjernecenter Syd Mads Clausenvej 130 6360 Tinglev tlf: 7376 8850